poniedziałek, 20 czerwca 2011

budowa innego proa w międzyczasie / experimental proa built by the way

miałem okazję, dzięki Krzyśkowi, wziąc udział w historycznym, epokowym ekperymencie zbudowania łodzi w ciągu kilku godzin. precyzyjniej pisząc, to sklejenia jej, bo elementy były wycięte na ploterze. oto one:
I could take part in experimental boat building event. Thanks to Krzysztof, who asked me to help with transportation of the parts of the boat from Łodz to Bydgoszcz. I had a really big time during construction.

łódź jest bardzo ekperymentalna. jest to proa sklejone z materiału, który zdawałoby się nie nadaje się do szkutnictwa. spienione pvc, z którego robi się plansze reklamowe. i klej do tegoż pvc, którego zaletą jest szybkie wiązanie, co pozwoliło skleic łódź w ciągu kilku godzin. łódź z pcv o nazwie maramara to ta biała. z tyłu drewniane proa ze Szczecina, które przywiózł Jerzy.
the boat is very experimental. almost everything was done from a kind of pvc, material used in advertisement buisness, but evidently not in boatbuilding. but proa is a special sort of boat, and we are strongly convinced that it can be made from almost everything. what was done. of course pvc boat called Maramara is at the front side of wooden proa from Szczecin.
to be continued when the photos will be loaded

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz